အာပြဲခြောက်ဖုတ် - 150g
အာပြဲခြောက်ဖုတ် - 150g

3,500 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
အာပြဲခြောက်ကြော် (အစပ်) - 120g
အာပြဲခြောက်ကြော် (အစပ်) - 120g

2,000 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
မိုးကုတ် ကြက်မွှကြော် - 120g
မိုးကုတ် ကြက်မွှကြော် - 120g

5,000 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်