တီလေး ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ - 160g
တီလေး ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ - 160g

800 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
အမဲသားမွကြော် - 140g
အမဲသားမွကြော် - 140g

5,500 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
ဝက်သားခြောက်မာလာ - 120g
ဝက်သားခြောက်မာလာ - 120g

5,500 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
ဝက်မွကြော် - 140g
ဝက်မွကြော် - 140g

5,500 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
အမဲသားခြောက်မာလာ - 120g
အမဲသားခြောက်မာလာ - 120g

5,500 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
ကြက်မွကြော် - 140g
ကြက်မွကြော် - 140g

5,000 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
Daw Kay ရှမ်းခေါက်ဆွဲ - 160g
Daw Kay ရှမ်းခေါက်ဆွဲ - 160g

800 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
Daw Kay ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ - 160g
Daw Kay ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ - 160g

800 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်