Zoey Shoulder Bag - Small

  • အမျိုးအစား: မိန်းကလေးကိုင်အိတ်များ ,
  • ပစ္စည်းကုဒ်: Wlcb-3, Wlcb-4
ကျပ် 35,000


Traditional pattern. Every single part is made from the heart.