ရင်ဖုံးကြိုးသိုင်းစကပ် (၈-၉ နှစ်)

  • အမျိုးအစား: ကျောင်းဝတ်စုံ ,
  • ပစ္စည်းကုဒ်: GBPSO3(8-9)
ကျပ် 9,000


သူငယ်တန်း ကနေ စတုတ္ထတန်းအရွယ်အထိ မူလတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် အသက်အရွယ်အလိုက်လွယ်လွယ်ကူကူရွေးလို့ရအောင် ၅-၆ နှစ် ၊ ၆-၇ နှစ်၊ ၇-၈နှစ်၊ ၈-၉နှစ် ဆိုပြီး ၄မျိုးရှိပါတယ်။

၇ ရက်အတွင်းပြန်လဲနိုင်သည်။ ရက်ကျော်လွန်ပါက ပြန်လည်ပေးပို့ခွင့်မရှိပါ။

အနာအဆာပါသောပစ္စည်းမှလွဲ၍ ဝယ်ယူသူ၏ စိိိိိိိိိိိိိိိိိိိတ်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ပြန်လည်ပေးပို့ခွင့်မရှိပါ။